Cliëntenraad

Cliëntbelang is het belang van de cliëntenraad

Een cliëntenraad behartigt – zelfstandig en onafhankelijk - de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners. Met dat in het achterhoofd is medio 2019 door enkele vertegenwoordigers van bewoners, de CRZ cliëntenraad gestart.

 

De CRZ cliëntenraad heeft voor haar rol en taak een huishoudelijk reglement opgesteld. Zoals in het reglement vastgelegd, overlegt de CRZ cliëntenraad geregeld met een (management) vertegenwoordiging van CRZ. In deze vergaderingen brengt de CRZ cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de CRZ organisatie vertegenwoordiging. Onze aandacht gaat hierbij uit naar onderwerpen op het gebied van welzijn, veiligheid, verblijf/wonen, de zorg, maaltijden en ook de geboden recreatie mogelijkheden. Momenteel telt de cliëntenraad 3 leden. Uiteraard kunnen of mogen ook bewoners van CRZ zitting nemen of hebben in de cliëntenraad CRZ.  

Voor meer informatie over medezeggenschap in de zorg en de rol/taak van een cliëntenraad, klik hier.

 

Contact: omdat goed altijd beter kan

De CRZ cliëntenraad komt graag met u in contact indien u op- en of aanmerkingen hebt omtrent de aangeboden (zorg-) dienstverlening van CRZ. U kunt daartoe contact met ons opnemen: klik hier. Indien u wenst deel te nemen aan de CRZ cliëntenraad dan horen wij dat graag!