Persoonlijke Zorg

Care Residence Zonnestraal biedt professionele, persoonlijke en belevingsgerichte zorg aan cliënten met een psychogeriatrische of somatische indicatie. Wij houden rekening met uw wensen, behoeften en gewoonten. Gezien de kleinschalige opzet kennen cliënten, familie en medewerkers elkaar goed.  

 

De zorg wordt multidisciplinair vormgegeven. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen stemmen wij de zorg af en betrekken daarbij de gewenste disciplines. Hierbij kunt u o.a. denken aan: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, tandarts, pedicure en kapper.

 

Wij bieden het volledige pakket aan zorg tot en met verpleging. U kunt dus bij ons blijven wonen, ongeacht de ontwikkeling in uw zorgbehoefte. Uitgangspunt hierbij is dat u te allen tijde optimale zorg ontvangt en dat uw familie zoveel mogelijk wordt ontzorgd. 

 

Care Residence Zonnestraal is ook geschikt voor echtparen met een verschillende zorgvraag of zorgindicatie.

gallery/foto's clienten 12321